< Tilbage

Dyrlægeråd - Løsdrift17-02-2016 - 12:23

Artikel omkring løsdrift.

Løsdrift: Det er som tidligere beskrevet, helt afgørende for at få en holdbar og veludviklet hest, at den bevæger sig så meget som muligt af egen fri vilje, hvorfor løsdrift er så absolut den bedste metode til at opdrætte holdbare heste.

 

Løsdriften og den tilknyttede stald kan laves på mange måder. Hvor stor løsdriften skal være, afhænger helt af, hvor mange heste, der skal gå sammen i løsdriften. Flokken bør bestå af lige store føl, så de er jævnbyrdige i deres leg og ”slagsmål”. Der vil stadig dannes et hierarki. Hvis man har mange føl, og der er stor forskel på fødsels-tidspunktet, bør man lave 2 eller flere løsdrifter. Løsdriften bør helst ikke være sumpet, men på forholdsvis tørre marker. Det allerbedste er, hvis man har et bakket terræn. Det er utroligt godt for udvikling af skelet og muskler, specielt bagknæene har godt af bakket terræn.

 

Selve løsdriftsstalden (ifølge loven skal alle heste på nær islandske heste og shetlændere have mulighed for læ i stald fra 1.11. til 31.3.) skal være så stor, at der er plads til at alle unghestene kan ligge ned samtidig. Dvs. mindst 9 m2/pr. hest. Der bør være 2 store udgange, så den dominerende hest ikke stiller sig i indgangen og forhindrer de andre i at komme ind. Ved indgangen bør der være et stabilt underlag, da der ellers her bliver meget mudderet. Der skal være krybbe til alle heste, som skal være så langt fra hinanden, at hestene kan få ro til at æde. Ved hver krybbe skal der være en krog med snor/kæde eller lignende, så hesten kan bindes ved hver fodring. Snoren/kæden skal have en tilpas længde og alle hestene skal naturligvis have grime på. De skal bindes ved hver fodring, så de fodres individuelt og vant til at blive bundet og trukket. Der skal være fri adgang til hø/wrap og god plads omkring fodrings-pladsen, så alle i løsdriften kan æde samtidig. Der skal være et tykt lag tørt halm, så de kan ligge godt, da ungheste ligger meget ned.

 

Alle skarpe kanter skal beklædes med gummi eller lignende.

 

Alle racer kan gå i løsdrift. Det er vigtigt, at hestene kommer i løsdriften samtidig. Mens hestene står bundet til fodring (der bør af hensyn til hestens lille mave være mindst 2 x daglig fodring) er det er en god idé at røre ved og ”køre” hænderne ned ad alle benene. Hvis det sker, har man en perfekt start på hestens liv. Det gør plagene tillidsfulde og fortrolige med mennesker.

 

Hestene skal gå i løsdrift til de skal på sommergræsmarker.

 

Husk, at det er meget vigtigt, at fodringen skal være optimalt på alle foderemner i den tid, hvor hesten vokser. Det er her, at skellettet, musklerne, senerne og leddene, der skal holde resten af hestens tid, udvikles. Det er hestens vigtigste tid. Dårlig opdrætning kan aldrig ”laves om”, det er varigt. Mit ynglings motto/Min kæphest er: ”Man kan ikke opdrætte heste i bokse”.

< Tilbage